FORSIDE / 

TEAMET BAG / 

KOMPETENCER / 

KUNDER / 

PROJEKTER / 
Rammen om vores arbejdsplads

Relationen mellem det fysiske og det sociale miljø:
Space>Pro udfører analyser af arbejdspladser og arbejdsmønstre. Vi foretager observationer af den interaktion, der udspiller sig mellem mennesker på
arbejdspladsen.

Vi skaber forståelse for de organisatoriske behov og forandringsprocesser, der er koblet til de fysiske rammer.

Vi arbejder ud fra en forståelse af hvordan indretningen påvirker de sociale sammenhænge på abejdspladsen:
Hvor og med hvem interaktioner bliver skabt.
Designe aktive arbejdspladser ud fra viden og analyse af flow og arbejdsstile.


 SpacePro holder oplæg:

Molio: Introduktion til Space Management d. 22. maj 2017

Bibliotekarforbundet: Arbejdspladser og Space Management, juni 2017

DFM IN-novation netværk: Løbende arrangementer, næste i rækken: Skrivebordet er levende


Rejsegilde Hos Business Danmark 4. maj 2017

Spacepro har designet indretningsplanen for ombygningen af det nye hovedsæde på Roskildevej.


Space>Pro / Carlsberg Byen / Olivia Hansens Gade 2 / 1799 København V / 61 26 67 41